Diensten

Diensten die wij leveren

Groot
onderhoud

Voor renovatie van de gehele buitenschil inclusief energetische verbeteringen aan gevel, dak en vloer zijn wij uw risicodragende partner. Een helder en verankerd proces, gewaarborgd door onze medewerkers en certificeringen. Een duidelijk communicatie plan tussen alle belanghebbenden waarin de bewoners centraal staan is de basis van ons beleid.

Planmatig
onderhoud

Door onderhoud, vervanging en eventuele detailverbeteringen slim te plannen, helpt Pijl u om de onderhoudskosten te beheersen. Afhankelijk van het object en de exploitatieperiode maken wij de kosten voor onderhoud en vervanging op de korte en lange termijn inzichtelijk. Zo weet u altijd wat u kunt verwachten en kunt u uw investeringsbeslissingen zorgvuldig afwegen.

Resultaat
gericht
samenwerken

Met Resultaatgericht Samenwerken (RGS) krijgt u grip op de directe én indirecte kosten, klanttevredenheid, de continuïteit van de processen, sturingsmogelijkheden en rendementsverbetering.

 

Vanaf het allereerste begin zitten wij gezamenlijk met u aan tafel en ontwikkelen de meest optimale aanpak voor een gebouw of complex. Om één en ander vast te leggen en meetbaar te maken werken wij met prestatieafspraken.

 

Met Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) bieden wij u onze kennis en ervaring om u te ondersteunen bij uw investerings vraagstukken. Een heldere vraagspecificatie is de basis voor een goed doordacht investeringsplan. Wij adviseren u over verschillende onderhouds scenario’s en maken de kosten en risico’s beheersbaar en inzichtelijk. Wij geven toekomstwaarde aan uw bezit en als eigenaar, beheerder of exploitant weet u altijd wat u kunt verwachten.